Operace se složkami

File Station vám umožňuje provádět následující úlohy.

Operace

Úloha

Ukládat

Přistupovat

Uspořádat

Sdílet

Překódování