Úprava práv složky

Pro tyto úlohy je třeba, abyste povolili pokročilá práva složky v Ovládací panel > Oprávnění > Sdílené složky > Pokročilá oprávnění .

 1. Otevřete File Station.
 2. Lokalizujte složku.
 3. Proveďte jednu z možností.

  Metoda

  Postup

  Použijte řádek nabídek

  1. Zvolte složku.

  2. Klikněte na .

  3. Zvolte Vlastnosti.

  Použijte kontextovou nabídku

  1. Klikněte na složku pravým tlačítkem.

  2. Zvolte Vlastnosti.

  Otevře se okno Vlastnosti.

 4. Klikněte na .
 5. Povolte nebo zakažte následující práva pro vlastníka, skupinu a další uživatele v seznamu.

  Právo

  Popis

  Pouze čtení

  Povolí uživateli zobrazit soubor.

  Čtení/zápis

  Povolí uživateli zobrazit soubor a provádět na něm změny.

  Zamítnout

  Zamítne veškerý přístup k souboru.

  Tip:

  Můžete kliknout na + pro přidání uživatelů na seznam a kliknout na - pro odstranění uživatelů ze seznamu.

 6. Volitelné: Specifikujte přístupová práva pro uživatele-hosty.
 7. Volitelné: Specifikujte vlastníka tohoto souboru.
 8. Volitelné: V případě potřeby povolte jedno nebo více z následujících nastavení.
  • Mazat obsah může pouze vlastník.

  • Soubory a složky může vytvářet pouze administrátor.

  • Použít změny pro soubory a podsložky.

  • Použít a nahradit všechna dosavadní práva.

 9. Klikněte na Aplikovat.